Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Richard Komžík, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SANTOS-SANZ, P. - ORTIZ, J. L. - SICARDY, Bruno - BENEDETTI-ROSSI, G. - MORALES, N. - FERNANDEZ-VALENZUELA, E. - DUFFARD, R. - IGLESIAS-MARZOA, R. - LAMADRID, J. L. - MAICAS, N. - PÉREZ, L. - GAZEAS, Kosmas - GUIRADO, J. C. - PERIS, V. - BALLESTEROS, F. J. - ORGANERO, F. - ANA-HERNÁNDEZ, L. - FONSECA, F. - ALVAREZ-CANDAL, Alvaro - JIMÉNEZ-TEJA, Y. - VARA-LUBIANO, M. - BRAGA-RIBAS, F. - CAMARGO, J. I. B. - DESMARS, J. - ASSAFIN, M. - VIEIRA-MARTINS, R. - ALIKAKOS, J. - BOUTET, M. - BRETTON, Marc - CARBOGNANI, A. - CHARMANDARIS, V. - CIABATTARI, F. - DELINCAK, P. - FUAMBUENA LEIVA, A. - GONZÁLEZ, H. - HAYMES, T. - HELLMICH, Stephan - HORBOWICZ, J. - JENNINGS, M. - KATTENTIDT, B. - KISS, C. - KOMŽÍK, Richard - LECACHEUX, Jean - MARCINIAK, Anna - MOINDROT, S. - MOTTOLA, Stefano - PÁL, A. - PASCHALIS, N. - PASTOR, S. - PERELLÓ, C. - PRIBULLA, Theodor - RATINAUD, C. - REYES, J. A. - SANCHEZ, J. - SCHNABEL, C. - SELVA, A. - SIGNORET, F. - SONBAS, E. - ALI-LAGOA, V. The 2017 May 20 stellar occultation by the elongated centaur (95626) 2002 GZ_32. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2021, vol. 501, no. 4, p. 6062-6075. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/staa3881 (APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage) Typ: ADCA
  • SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín - SHUGAROV, Sergey - KOMŽÍK, Richard - KUNDRA, Emil - TEYSSIER, Francois. Wind mass transfer in S-type symbiotic binaries : III. Confirmation of a wind focusing in EG Andromedae from the nebular [O_iii] lambda5007 line. In Astronomy and Astrophysics, 2021, vol. 646, article no. A116, p. 1-10. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361. Dostupné na: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039103 (Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru) Typ: ADCA
  • Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso = Práce astronomického observatória na Skalnatom Plese. Editor [2016-2021] Augustín Skopal, editor [2001-2021] Richard Komžík. Tatranská Lomnica : Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, 1955-. WOS, SCOPUS, NASA ADS. 4 x ročne. ISSN 1335-1842 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus