Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Richard Komžík CSc.

Národné projekty

* Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobných sústav

Eclipses: basic tool to study exoplanets, binaries and multiple stellar systems

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.

* Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike

Generalized Incidence Geometries in Quantum Information and Astrophysics

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ