Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Richard Komžík CSc.

Národné projekty

* Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd

Extrasolar planets: an extrem case of interacting binary stars

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.

* Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach

Multifrequency research of accreting white dwarfs in cataclysmic variables

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.

* In2Ex - Od interagujúcich hviezd k exoplanétam

From Interacting Binaries to Exoplanets

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ