Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

Vedúca oddelenia
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32295709
Výskumné zameranie:
molekulové modelovanie, navrhovanie liečiv, teoretická biofyzika
ORCID:
Číslo ORCID