Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Andris, PhD. - profesijný životopis

Kontaktná adresa:


Ing. Peter Andris, PhD.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie