Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Karol Ondriaš DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie
Biological effects of nitrosopersulfide and reactive sulfur species on mitochondria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grman Marián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia
Study of products of H2S/oxidized glutathione interaction on membrane channels and molecular mechanism of their actions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ