Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • HAPAKOVÁ, Nikola - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - HURBANOVÁ, Lenka - MIŠKOVSKÁ, V. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - SYCOVA MILA, Zuzana - MARDIAK, Jozef - CHOVANEC, Miroslav - MEGO, Michal. High Endogenous DNA Damage Levels Predict Hematological Toxicity in Testicular Germ Cell Tumor Patients Treated With First-Line Chemotherapy. In Clinical Genitourinary Cancer, 2019, vol. 17, no. 5, p. e1020-e1025. (2.450 - IF2018). ISSN 1558-7673.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie). Typ: ADCA
  • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ROŠKA, Jan - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - MEGO, Michal - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav. Poškodenie DNA a jeho oprava ako nezávislé prognostické markery pri testikulárnych nádoroch zo zárodočných buniek. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 197-202. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
  • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - ROŠKA, Jan - HURBANOVÁ, Lenka - JURKOVIČOVÁ, Dana - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav. Prognostic value of the DNA damage level in peripheral blood mononuclear cells of chemotherapy-naive patients with testicular and bladder cancers. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 17-18. ISBN 978-80-972247-4-5.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
  • KHARMA, Ammar - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - NASIM, Muhammad Jawad - ONDRIAŠ, Karol - CHOVANEC, Miroslav - JACOB, Claus. Inorganic polysulfides and related reactive sulfur-selenium species from the perspective of chemistry. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 7, art. 1359. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1359>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Typ: ADCA
  • KHARMA, Ammar - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BREZOVÁ, Vlasta - KURAKOVÁ, Lucia - BARÁTH, Peter - JACOB, Claus - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique. Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. In New Journal of Chemistry, 2019, vol. 43, no. 29, p. 11771-11783. (3.069 - IF2018). ISSN 1144-0546. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nj/c9nj02245g#!divAbstract>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
  • MIŠÁK, Anton - KURAKOVÁ, Lucia - GOFFA, Eduard - BREZOVÁ, Vlasta - GRMAN, Marián - ONDRIAŠOVÁ, Elena - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol. Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1148. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/6/1148>. Typ: ADCA
  • PALACKA, Patrik - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - KAĽAVSKÁ, Katarína - REJLEKOVÁ, Katarína - KOLLÁRIK, B. - CHOVANEC, Michal - OBERTOVÁ, Jana - SYCOVA MILA, Zuzana - ANGELIS, Valentina De - SLOPOVSKY, J. - SVETLOVSKÁ, D. - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav. Endogenous DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells in patients with muscle-infiltrating urothelial bladder carcinoma. In Journal of Clinical Oncology, 2019, vol. 37, abst. no. e16020. (28.245 - IF2018). ISSN 0732-183X. Dostupné na internete: <https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.e16020>(ASCO Annual Meeting 2019). Typ: AFG
  • ROŠKA, Jan - HOLÍČKOVÁ, Andrea - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav - JURKOVIČOVÁ, Dana. Expression profiles of the DNA repair factors can help predict cisplatin resistance in testicular germ cell tumors. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 16. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus