Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Alena Gábelová, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika