Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Eva Marková, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DURDÍK, Matúš* - MARKOVÁ, Eva* - KOŠÍK, Pavol - VIGAŠOVÁ, Katarína - GULATI, Sachin - JAKL, Lukáš - VROBELOVÁ, Katarína - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - POBIJAKOVÁ, Margita - DOLINSKÁ, Zuzana - BELYAEV, Igor. Assessment of Individual Radiosensitivity in Breast Cancer Patients Using a Combination of Biomolecular Markers. In Biomedicines, 2023, vol. 11, no. 4, p. 1122. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2227-9059/11/4/1122/review_report (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Typ: ADCA
  • VIGAŠOVÁ, Katarína** - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - DOLINSKÁ, Zuzana - POBIJAKOVÁ, Margita - FEKETE, Marta - ZAVACKÁ, I. - BELYAEV, Igor - MARKOVÁ, Eva. Chemotherapy and cryopreservation affects DNA repair foci in lymphocytes of breast cancer patients. In International Journal of Radiation Biology, 2023, vol., no., p. (2022: 2.6 - IF, Q1 - JCR, 0.617 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0955-3002. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09553002.2023.2211140 (VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus