Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Riaditeľka
Botanický ústav CBRB SAV
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6112
Fax: 02/ 5942 6100
Výskumné zameranie:
Fylogeografia a ekologická biogeografia, fylogenéza, biosystematika symbiotických organizmov, morfometrika, modelovanie ekologických ník, biodiverzita
ORCID:
Číslo ORCID