Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dušan Žitňan DrSc.

Medzinárodné projekty

* TVISTOFF - Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch

Tick-Virus Interactions Shape persistence and Transmission OF Flavivirus pathogen in tick vector

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.8.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj PhD.


Národné projekty

DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

DNA barcoding of Slovakia (SK-BOL), as a part of international initiative International Barcode of Life (iBOL)

Doba trvania: 1.3.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov

-

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ