Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dušan Žitňan DrSc.

Medzinárodné projekty

LIFE21-NAT-SK-LI - Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.3.2029
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.


Národné projekty

* Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.

* Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.

Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.

Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ