Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Eva Varečková DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

Fuzogénna aktivita hemaglutinínu vírusu chrípky A ako faktor virulencie a patogenity .
Fusion activity of influenza A haemagglutinin as a factor of virulence and pathogenicity.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Varečková Eva DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018
* Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli.
Induction of antiviral immunity with recombinant influenza virus on mouse model.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kostolanský František CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ