Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ľudovít Škultéty DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače "záhadných" ochorení.
Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the "mysterious" diseases.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* IMUTRAFAK - Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Activity Assay of Transfer Factor, Immunostimulatory Drug from Leukocytes Extract And Its Preparation Standardization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kopáček Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ