Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ľudovít Škultéty DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky.
Discovery of clinically relevant proteins and their application in more reliable diagnostics of Q fever
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Flores-Ramírez Gabriela PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii
New insight into the phase variation phenomenon of Coxiella burnetii
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* rickcoxdiag - Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače
Rickettsiae and Coxiella burnetii, bacterial triggers of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* IMUTRAFAK - Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Activity Assay of Transfer Factor, Immunostimulatory Drug from Leukocytes Extract And Its Preparation Standardization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kopáček Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ