Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Riaditeľka
Virologický ústav BMC SAV
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5930 2401
Fax: 02/ 5477 4284
Výskumné zameranie:
onkológia, molekulárna a bunková biológia, hypoxia, acidóza, karbonická anhydráza IX
ORCID:
Číslo ORCID