Informačná stránka zamestnanca SAV

MVDr. Juraj Kopáček DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.
Drug repurposing as a novel approach to therapy of colorectal carcinoma: molecular mechanisms and potential applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baráthová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019
IMUTRAFAK - Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy
Activity Assay of Transfer Factor, Immunostimulatory Drug from Leukocytes Extract And Its Preparation Standardization
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kopáček Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ