Informačná stránka zamestnanca SAV

MVDr. Juraj Kopáček DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch
Regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 activity in the control of glycolytic metabolism in hypoxic tumors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
* CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
-
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ