Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.

Jana Truhlářová je romanistka, literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa výskumu francúzskej literatúry 19. storočia. Vyštudovala francúzštinu a portugalčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde od roku 1994 prednáša francúzsku literatúru a vedie semináre umeleckého a spoločenskovedného prekladu. Zároveň pôsobí v Ústave svetovej literatúry SAV, kde sa zaoberá výskumom kultúrnych dejín prekladu a recepcie. K tejto problematike publikovala viacero štúdií a monografiu Na cestách k francúzskej literatúre. Kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku (2008), venovanej niekoľkým kľúčových osobnostiam (Mária Rázusová-Martáková a najmä Jozef Felix) a obdobiam prekladania z francúzštiny (40. a 60. roky 20. storočia). Prekladá z francúzštiny, najmä spoločenskovednú literatúru (Jacques Le Goff: Život v znamení histórie, 2003; Antoine Compagnon: Démon teórie, 2006).