Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Soňa Pašteková CSc.

Medzinárodné projekty

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavomAV ČR a ˇÚstavom svetovej literatúry SAV

-

Doba trvania: 2.6.2021 - 31.12.2024
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa CSc.


Národné projekty

* Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ