Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Stanislav Darula CSc.

Národné projekty

ReDirCom - Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí

Research of direct component of daylighting in architectural and interior environment

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ