Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

vedúci vedecký pracovník / Oddelenie literárnej teórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika