Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Zora Prušková, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej teórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: neuvedený
ORCID:
Číslo ORCID