Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Dana Hučková, CSc.

Samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / vedecká editorka časopisu Slovenská literatúra
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID