Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Tomáš Horváth PhD.

Národné projekty

* Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ