Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Dobrucký

Medzinárodné projekty

* EOSC-Synergy - Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu

European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)

Doba trvania: 1.9.2019 - 31.10.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.


Národné projekty

* Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie

New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ