Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Dobrucký

Medzinárodné projekty

* EGI-ACE - EGI pokročilé počítanie pre EOSC

EGI Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.


Národné projekty

* Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ