Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Miroslav Dobrucký

Výskumné oblasti:
výpočtový grid a cloud, paralelné výpočty, MPI, HPC, GPGPU.

Riešené projekty: VEGA 2/0131/23, EGI-ACE (H2020-101017567), EOSC-Synergy (H2020-857647), EOSC-hub (H2020-777536), EGI-Engage (H2020-654142), VEGA 2/0125/20, VEGA 2/0167/16, SIVVP (ITMS=26230120002), predtým projekty 7RP atď.

Členstvá: v združení EUGridPMA ako manažér certifikačnej autority SlovakGrid CA; EUGridPMA je súčasťou celosvetového združenia IGTF.

Certifikát: základy v manažmente IT služieb podľa FitSM (od APMG International), školenie (dištančne 5-6 novembra 2020) zakončené skúškou. FitSM je rodina odľahčených štandardov zameraných na usktočňovanie manažmentu služieb poskytovaných v IT oblasti.