Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Zuzana Nógellová

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • NÓGELLOVÁ, Zuzana** - PAVLINEC, Jiří - RYCHLÝ, Jozef - NOVÁK, Igor - KLEINOVÁ, Angela - PREŤO, Jozef - VANKO, Vladimír - CHODÁK, Ivan. Chemical modification of poly(ethylene-propylene) copolymer used in holt/melt adhesives. In Ústav polymérov SAV. 9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 & The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : book of proceedings. 1. - Bratislava : Ústav polymérov SAV, v.v.i., 2023, p. 100-104. ISBN 978-80-89841-15-8. (9th International Conference on Polymeric Materials in Automotive PMA 2023 and The 25th Slovak Rubber Conference SRC 2023 : 9th PMA 2023 & 25th SRC 2023) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus