Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Zuzana Nógellová

Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava 45
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 4337
Výskumné zameranie:
polyméry, kompozity, nanoplnivá, biomateriály, mechanické vlastnosti
ORCID:
Číslo ORCID