Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Igor Lacík, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AJOGBEJE, Opeyemi J. - LACÍK, Igor - HUTCHINSON, Robin A.**. Propagation rate coefficients of 2-(dimethylamino) ethyl methacrylate radical polymerization in bulk, alcohols and alcohol/water solutions determined by PLP-SEC. In Polymer Chemistry, 2024, vol. 15, p. 2094-2103. (2023: 0.969 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d4py00331d Typ: ADCA
  • BOCHENEK, Matthew A. - WALTERS, Ben - ZHANG, Jingping - FENTON, Owen S. - FACKLAM, Amanda - KRONEKOVÁ, Zuzana - PELACH, Michal - ENGQUIST, Elise N. - LEITE, Nayara C. - MORGART, Alex - LACÍK, Igor - LANGER, Robert - ANDERSON, Daniel G.**. Enhancing the functionality of immunoisolated human SC-βeta cell clusters through prior resizing. In Small, 2024, vol. 20, no. 23, art.no. 2307464, [12] p. (2023: 3.348 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1613-6810. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/smll.202307464 Typ: ADCA
  • LACÍK, Igor. Liečba diabetu enkapsulovanými pankreatickými ostrovčekmi. In 18. Vedecká konferencia Slovenskej diabetologickej spoločnosti : zborník abstraktov. - Trenčín : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2024, s. 8-11. ISBN 978-80-89788-72-9. (18. Vedecká konferencia Slovenskej diabetologickej spoločnosti) Typ: AFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus