Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HUTNÍKOVÁ, Mária - FRIČOVÁ, Oľga** - CHODÁK, Ivan. Viscoelastic properties of biodegradable polymer blends of poly(butylene-adipate-co-terephthalate) with thermoplastic starch. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 030006, [6] p. (2023: 0.152 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187434 Typ: ADMB
  • NOVÁK, Igor - POPELKA, Anton - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - KLEINOVÁ, Angela - MIČUŠÍK, Matej - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Cold plasma- An efficient tool for nanotechnological modification of polyester-based polymers. In Tailored functional materials for clean and sustainable development. 1. - Palm Bay, US : Apple Academic Press Inc.: CRC Press Taylor & Francis Group LLC, 2024, chapter 3, P. 33-56. ISBN 978-1-00339-476-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003394761-4 Typ: ABC
  • NOVÁK, Igor - POPELKA, Anton - ASANIDEZHAD, Ahmed - LEHOCKÝ, Marián - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Selected Antibacterially Modified Micro/Nano Polymers Using Cold Plasma : chapter 11. In Nanotechnology-Enhanced Solid Materials: Design, Synthesis, Properties, Applications, and Perspectives. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group : Apple Academic Press, 2024, p. 237-257. ISBN 978-1-77491-220-1. (APVV-20-0593 : Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka. Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ABC
  • PEIDAYESH, Hamed - ONDRIŠ, Leoš - SAPAROVÁ, Simona - KOVAĽAKOVÁ, Mária - FRIČOVÁ, Oľga - CHODÁK, Ivan**. Biodegradable nanocomposites based on blends of poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) and thermoplastic starch filled with montmorillonite (MMT): Physico-mechanical properties. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 3, art. no. 540. (2023: 0.565 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17030540 Typ: ADCA
  • PEIDAYESH, Hamed** - NÓGELLOVÁ, Zuzana - CHODÁK, Ivan. Effects of peroxide and sulfur curing systems on physical and mechanical properties of nitrile rubber composites: A comparative study. In Materials, 2024, vol. 17, iss. 1, art. no. 71. (2023: 0.565 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma17010071 Typ: ADCA
  • SAPAROVÁ, Simona** - BARAN, Anton - ŠMÍDOVÁ, Natália - CHODÁK, Ivan - KOVAĽAKOVÁ, Mária. Study of structure and molecular mobility of thermoplastic starch-based nanocomposites using NMR. In AIP Conference Proceedings, 2024, vol. 3054, art. no. 030013, [5] p. (2023: 0.152 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0187406 Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus