Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Ing. Ivan Chodák DrSc.

Medzinárodné projekty

En-ActivETICS - Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.

Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.

Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ