Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Prof. Ing. Ivan Chodák DrSc.

Národné projekty

NANOCOMP - Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka

Nanocomposites based on elastomeric blends with improved resistance to diffusion of gases including hydrogen

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ