Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof. Ing. Ivan Chodák DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

En-ActivETICS - Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.
Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022


Národné projekty

Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Preparation and characterization of the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric mateials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ