Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Peter Cifra DrSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* EUTOPIA - Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
European Topology Interdisciplinary Action
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Doba trvania: 10.6.2018 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ