Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HUANG, Wang - YANG, J. J.** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P. H.**. Meshless finite block method with infinite elements for axisymmetric cracked solid made of functionally graded materials. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2023, vol. 97, art. no. 104852, p. 1-13. ISSN 0997-7538. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2022.104852 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • LI, X. - ALIABADI, M.H. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P. H.**. Finite Block Method with Chebyshev Polynomials Applied to Cracked Plate in Functional Graded Materials. In Journal of Multiscale Modelling, 2023, vol. 14, no. 1, art. no. 2341002, 11 p. (2022: 0.216 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1756-9737. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S1756973723410020 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADMB
  • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SCHMAUDER, Siegfried. Gradient theory of thermoelasticity for interface crack problems with a quasicrystal layer. In International Journal of Solids and Structures, 2023, vol. 264, art. no. 112097, p. 1-12. ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112097 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. ADVANCED CONTINUUM MODEL FOR THERMOELECTRIC ANALYSES. In ENGINEERING MECHANICS 2023 : book of full texts. Editors: V. Radolf, I. Zolotarev. - Prague : Institute of Thermomechanics of Czech Academy of Sciences, 2023, p. 227-230. ISBN 978-80-87012-84-0. ISSN 1805-8248. (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií. ENGINEERING MECHANICS 2023 : International Conference Engineering Mechanics) Typ: AFC
  • SLÁDEK, Vladimír** - SLÁDEK, Ján - SÁTOR, Ladislav - LI, Yueqiu. Micro-structural effects in phononic dielectric structures. In Composite Structures, 2023, vol. 309, art. no. 116548, p. 1-17. ISSN 0263-8223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116548 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. HIGHER-GRADE THEORY OF HEAT CONDUCTION AND SIZE EFFECTS. In ENGINEERING MECHANICS 2023 : book of full texts. Editors: V. Radolf, I. Zolotarev. - Prague : Institute of Thermomechanics of Czech Academy of Sciences, 2023, p. 231-234. ISBN 978-80-87012-84-0. ISSN 1805-8248. (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií. ENGINEERING MECHANICS 2023 : International Conference Engineering Mechanics) Typ: AFC
  • WEN, J. C. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ALIABADI, M.H. - WEN, P. H.**. Fracture analysis of functionally graded materials by the method of fundamental solutions. In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2023, vol. 123, art. no. 103724, p. 1-13. ISSN 0167-8442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2022.103724 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus