Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Roman Kralovič

Národné projekty

* Metamaterial - Optimálny návrh mikro/nano konštrukcii pre metamateriály

Optimal design of micro/nano structures for metamaterials

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ