Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc.

Národné projekty

* SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.

SlovKa19 - Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Slovak preach literature in the 19th century

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ