Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika