Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika