Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Fabricius CSc.

Národné projekty

* FPDS - Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku do súčasnosti

From Denarius to Euro. The Money Phenomenon in the History of Slovakia from the Middle Ages till the Present Day Period

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

* Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ