Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Fabricius CSc.

Národné projekty

* Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ