Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. MUDr. Jozef Török CSc.

Národné projekty

* Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy

Mesenteric perivascular fat and its specific role in regulation of intestinal circulation in rats with different feeding regimens

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemančíková Anna PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ