Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. MUDr. Jozef Török, CSc.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32296044