Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Riaditeľka
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/3229 6020, 02/ 3229 5001
ORCID:
Číslo ORCID