Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Soňa Čačányiová PhD.

Národné projekty

Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie

Nitroso-sulphide signal pathway - novel regulator vasoactive effects in different types of arterial hypertension

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

ACE2-TXZF - Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19

New perspectives in the treatment of cardiovascular complications associated with COVID-19

Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

* HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.

* Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu

Vazoactive effects of hydrogen sulphide signalling pathway and its interaction with nitric oxide in different animal models of metabolic syndrome

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Berényiová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ