Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

MUDr. Igor Riečanský, PhD.

vedúci Oddelenia behaviorálnej neurovedy
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 6018
Výskumné zameranie:
kognitívna neuroveda, biologická psychológia, psychiatria
ORCID:
Číslo ORCID