Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbara of Cilli (1392-1451) : a Hungarian, Holy Roman, and Bohemian queen. Leiden ; Boston : Brill, 2021. 258 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 77. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004499164. ISBN 978-90-04-49833-4. ISSN 1872-8103 (VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AAA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Pod vládou ženy : rytier bez kráľa I. časť (1437 - 1442) : Pankrác zo Sv. Mikuláša a jeho doba. Recenzenti: Petr Elbel, Miriam Hlavačková. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2021. 399 s. ISBN 978-80-85501-84-1 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Smrť cisára Žigmunda Luxemburského a nástup Albrechta Habsburského na uhorský trón [The death of Emperor Sigismund of Luxembourg and Albert of Habsburg’s Accession to the Throne of Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 27-47. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.2 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADDB
  Citácie:
  [4.1] ŠTEFÁNIK, M. Vdovské zabezpečenie uhorských kráľovien. K predhistórii, kontextu a dôvodom darovania stredoslovenských banských miest kráľovnej Barbore. In ARGENTI FODINA 2020, Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, 2021, s. 95. ISBN 978-80-85579-59-8.
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. V Uhorsku vládla korupcia. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 16.júl 2021, s.63. ISSN 2585-7843. Typ: BDF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kováč ako konský lekár : o počiatkoch veterinárnej medicíny. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 28-35. ISBN 978-80-8159-999-6. Typ: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredovek bol drsný, dnes žijeme v hojnosti a slobode : o čom treba hovoriť podľa Daniely Dvořákovej. In SME Komentáre, 2021, 13. 7. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://komentare.sme.sk/c/22700660/stredovek-bol-drsny-dnes-zijeme-v-hojnosti-a-slobode.html Typ: GII
 • GRZNÁROVÁ, Iveta - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Stredoveké mamy dávali deťom víno : historička Daniela Dvořáková o alkohole v minulosti. In HN magazín : príloha Hospodárskych novín, 09. 04. 2021, roč. 7, č. 14, s. 22-25. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • HANZELOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. O viere, láske a bolesti : Daniela Dvořáková. In Slovenka, 2021, roč. 73, č. 7, s. 16-20. Typ: GII
 • STRÝČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Žena v stredoveku. In V ženskom rode : Podcast. 30 rozhovorov s inšpiratívnymi ženami. - Bratislava : N Press, 2021, s. 239-253. ISBN 978-80-8230-016-4. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus