Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Daniela Dvořáková DrSc.

Národné projekty

* Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Hlavačková Miriam PhD.

* Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Fundárková Anna M.A., PhD.

* Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku

-

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Štefánik Martin PhD.

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Vzťah tela a duše v stredovekej západnej kultúre

-

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ