Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.

Vedúca oddelenia experimentálnej hypertenzie, ÚNPF, CEM SAV
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32296013