Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. František Kováč CSc.

Národné projekty

* DINOMESEM - Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite

Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ