Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. František Kováč CSc.

Národné projekty

* DINOMESEM - Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite

Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

* Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí

Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

* HYBS - Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 - emisiami z vysokopevných TRIP - ocelí

Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 - emission cars hybrid bodies stampung using high - strength TRIP - assisted sheet metal

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ