Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Dagmar Jakubéczyová CSc.

Národné projekty

* Ino-Clad - Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním

Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ