Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Petra Krajňáková PhD.

Národné projekty

* Povrchová modifikácia 3D tlačených titánových spinálnych implantátov pre zlepšenie funkčných vlastností

Surface modification of 3D printed titanium spinal implants to improve functional properties

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Shliakhetka Khrystyna PhD.

* Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami

Development of a new type of metal matrix composites strengthened by the oxide network prepared from ALD-coated metalpowders

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krížik Peter PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ