Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 63, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
ORCID:
Číslo ORCID