Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

prof. Ing. Oľga Križanová DrSc.

Národné projekty

CATCA - Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.

Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich vplyv na účinok chemoterapeutík

Modulation of individual types of IP3 receptors in carcinogenesis and their impact on the effect of chemotherapeutics

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.

* Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lišková Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ