Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Serhii Vorobiov PhD.

Medzinárodné projekty

* skQCI - skQCI

skQCI

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ