Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. (DŠ) Dominika Hulková Ferenčíková

Národné projekty

Každodený život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku.

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. (DŠ) Hulková Ferenčíková Dominika

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ